Podstawową funkcją powłoki antykorozyjnej jest permanentne zabezpieczenie powierzchni przed warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna to elementarne właściwości produktów antykorozyjnych. Zadaniem antykorozja jest ochrona przed szkodliwą penetracją wody, ścieków, zanieczyszczeń, chemii organicznej i nieorganicznej, w tym kwasów i zasad; osłoną przed procesami fizycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

Powłoki antykorozyjne na beton – charakterystyka

Antykorozja betonu powinna uwzględniać narażenie na duże obciążenia mechaniczne, wysoką odporność na ściernie powłoki oraz na amplitudy temperatur powietrza i cieczy. Ważnym elementem jest przygotowanie podłoża, oczyszczenie, uzupełnienie braków w strukturze, wybór odpowiedniego podkładu gruntującego dostosowanego do betonu mokrego lub suchego oraz przeprowadzenie aplikacji środka antykorozyjnego w sposób zgodny z technologią.

Powłoki antykorozyjne na metale – charakterystyka

Antykorozja stali to przede wszystkim ochrona przed korozją chemiczną. Najbardziej powszechne są procesy utleniania powierzchnia metali w wysokich temperaturach. Agresywność środowiska chemicznego może zostać wyeliminowana poprzez prawidłowo dobrane i wykonane zabezpieczenie antykorozyjne.

Miejsca i obszary zastosowań – przykłady

 • Betonowe
  1. Posadzki
  2. Tace pod zbiornikami
  3. Fundamenty
  4. Zbiorniki betonowe
  5. Studnie i studzienki betonowe
  6. Pompownie
  7. Kręgi betonowe
  8. Kominy betonowe
 • Metalowe
  1. Zbiorniki stalowe pod kwasy i zasady
  2. Rury stalowe
  3. Statki morskie
  4. Kontenery

Antykorozja dedykowana jest dla:

 • Przemysłu węglowego, paliwowego i energetycznego
 • Przemysłu ciężkiego, zbrojeniowego i wojskowego
 • Przemysłu maszynowego, środków transportu, elektrotechniki i elektrycznego
 • Przemysłu chemicznego, materiałów budowlanych
 • Przemysłu utylizacyjnego
 • Wszystkich aspektów związanych z infrastrukturą i gospodarką wodną, kanalizacyjną i ściekową.