Epalfex Polyurethanes Srl specjalizuje się w produkcji syntetycznych elastomerów polimocznikowych. W skład szerokiej gamy wyrobów poliuretanowych wchodzą także różnej gęstości i możliwości zastosowań piany poliuretanowe.

Polimoczniki

Podstawowymi właściwościami powłok polimocznikowych jest uszczelnienie powierzchni oraz jej ochrona przed wilgocią i chemikaliami. Polimoczniki EPAPROOF stosuje się jako hydroizolacja dachów zewnętrznych betonowych, papowych jak i wykonanych z blachy. Doskonała odporność mechaniczna sprawdza się przy wykonywaniu izolacji posadzek przemysłowych, pomieszczeń chłodniczych, budynków i hal produkcyjnych. Polimoczniki EPAPROOF są wykorzystywane w zakładach chemicznych, rafineriach, hutach i kopalniach górniczych oraz na platformach wiertniczych. Przeznaczone są także do hydroizolacji infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej oraz w budownictwie drogowym i mostowym. Polimoczniki EPAPROOF mogą być również wykorzystywane do hermetyzacji azbestu.

Główne zalety to:

 • Elastyczność nawet do 1000% rozciągliwości
 • Niezmienna stabilność termiczna
 • Temperatura zeszklenia +121 °C
 • Odporność na środowisko kwasowe i zasadowe
 • Odporność na ściernie
 • Możliwość wykonania izolacji na konstrukcje metalowe bez impregnacji

 

Nazwa systemu Kolor Czas reakcji chemicznej Czas utwardzenia Średnia grubość Wydajność

kg/m2

Metoda nakładania
EPAPROOF FPCS 08 100% wysokowydajnościowy polimocznik aromatyczny, odporny na promieniowanie UV, twardość Shore’a D50. Hydroizolacja dla betonu, metalu, drewna, kompozytów oraz powłok wykonanych z pianek poliuretanowych.
RAL 3-5 s. 15-20 min 2,2 mm 2 natryskowo
EPAPROOF FPCS 900 Alifatyczny elastomer polimocznikowy o wysokiej odporności mechanicznej, twardość Shore’a D50. Hydroizolacja i antykorozja dla metalu oraz betonu, przeznaczony dla infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej typu baseny, zbiorniki, oczyszczalnie.
RAL 3-5 s. 15-20 min 1,8 mm 2 natryskowo
EPAPROOF FCS 94 Aromatyczny ognioodporny polimocznik, trwały i wytrzymały, twardość Shore’a D30. Hydroizolacja i antykorozja metali, powierzchni cementowych, dużych obszarów posadzek przemysłowych.
RAL 7-10 s. 30-40 min 2,2 mm 2 natryskowo

Karty techniczne polimoczników do pobrania:

Epaflex Epaproof FPCS 900

Epaflex Epaproof FPCS 08

Epaflex Epaproof FCS 94

Pianki poliuretanowe

Podstawowymi właściwościami powłok poliuretanowych jest termoizolacja elementów konstrukcyjnych budynku takich jak ściany, poddasza, stropy czy podłogi. Pianki poliuretanowe znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym. Pianki poliuretanowe zamkniętokomórkowe EPAFUR SFR łączą ze sobą doskonałe parametry przewodzenia ciepła, odporność na wilgoć oraz dobre właściwości mechaniczne.

Główne zalety to:

 • Niski współczynnik przewodzenia ciepła λ
 • Kontrolowana filtracja powietrza
 • Poprawa wewnętrznego mikroklimatu
 • Elastyczność i dostosowanie do powierzchni
 • Szybkość wykonania – gotowość do użytkowania już po 10 min do 3 godzin od wykonania izolacji
Nazwa systemu Kolor Czas reakcji chemicznej Gęstość

kg/m2

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (W/mK) Opis systemu
EPAFUR SFR 255 WF Neutralny 3-4 s. 12 0,034 Piana poliuretanowa otwartokomórkowa, termoizolacja wewnętrzna; głównie poddasza, stropy, ściany, ściany działowe, konstrukcje szkieletowe
EPAFUR SFR 402 SD Neutralny 3-4 s. 36-40 0,023 Piana poliuretanowa zamkniętokomórkowa, termoizolacja wewnętrzna; stopy, ściany, podłogi, pomieszczenia gospodarcze, magazyny, otuliny dla rur
EPAFUR SFR 453 SD Neutralny 3-7 s. 41-45 0,023 Piana poliuretanowa zamkniętokomórkowa; termoizolacja, Hydroizolacja zewnętrzna; lekki system dachowy dla małego ruchu pieszych
EPAFUR SFR 601 SD Neutralny 3-4 s. 54-60 0,023 Piana poliuretanowa zamkniętokomórkowa; termoizolacja, Hydroizolacja; ciężki system dachowy z przeznaczeniem na dachy przemysłowe

Karty techniczne pianek poliuretanowych do pobrania:

Epaflex Epafur SFR 255 WF

Epaflex Epafur SFR 402 SD

Epaflex Epafur SFR 453 SD

Epaflex Epafur SFR 601 SD