Hydroizolacja dachu Hyperdesmo PUR

Skuteczność ciekłej membrany poliuretanowej jako hydroizolacja dachu zależy od wieluczynników. Najważniejszym jest dobór odpowiedniego materiału do rodzaju podłożaoraz typu obiektu. Trwałość i odporność to kluczowe elementy, na które wartozwrócić uwagę stawiając na Hyperdesmo.

Prawidłowa hydroizolacja dachu ma zapewnić komfort w użytkowaniu orazniezawodność w ciągłym kontakcie z warunkami atmosferycznymi. Prezentowanyponiżej case study zawiera technologię wykonania termoizolacji natryskowopianką poliuretanową oraz wykonania powłoki zabezpieczającej membranąpoliuretanową Hyperdesmo.

Termoizolacjapianką poliuretanową Purios HR

Zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę propozycjąrenowacji dachu płaskiego pokrytego powłoką bitumiczną,  Klient zdecydowałsię na opcję wykonania natryskupianki PUR oraz hydroizolacji membranąpoliuretanową. Papa była zachowana w dobrym stanie, dlategoWykonawca zalecił jej pozostawienie. Całkowita powierzchnia prac wynosiła 120 m2.

Prace termo modernizacyjne  dachu budynkumieszkalnego rozpoczęły się od przygotowania podłoża, w dniu spełniającym normyaplikacji tj. wilgotność podłoża nie przekraczała 5%, a temperatura otoczeniawynosiła od 25 do 30 stopni Celsjusza, wiatr umiarkowany. Wykonawcaprzeprowadził następujące prace:

  1. Rozcinanie i usuwanie pęcherzy irozwarstwień w starym pokryciu bitumicznym
  2. Dogrzanie podłoża w miejscach ozmniejszonej nośności
  3. Wywinięcie faset
  4. Przygotowanie pod natrysk kominkówwentylacyjnych
  5. Oczyszczenie podłoża metodahydrodynamiczną
  6. Osuszenie podłoża
  7. Wykonaniewłaściwej powłoki termoizolacyjnej – natrysk 7-8 cm pianki poliuretanowejzamkniętokomórkowej, system dachowy Purios HR, gęstość 50 kg/m3

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła dlapianki Purios HR wynosi λ = 0,022 W/mK, tym samym deklarowany opór cieplny dlawykonanej powłoki wynosi R = 3,636 m2K/W. Budynek został termicznie zabezpieczony przedstratami ciepła. Bezspoinowość izolacji z pianki poliuretanowej bezpośredniowpływa na szczelność całej przegrody, a jej struktura na brak rozwarstwień izniekształceń.

Hydroizolacjamembraną poliuretanową Hyperdesmo

Elementem wieńczącym termomodernizację jestzabezpieczenie izolacji PUR przed promieniowaniem UV. W przedstawionejrealizacji wybrano ciekłą membranę poliuretanową Hyperdesmo HAA, która przewyższa zakres wymagań jakie stawia siępowłokom ochronnymna pianki PUR. Hyperdesmo HAA jest membraną zdodatkiem akceleratora, którego działanie powoduje wiązanie warstwy wierzchniejdo 2 godzin od aplikacji. Na strukturze Hyperdesmo HAA nie powstają pęcherze,powłoka szczelnie przylega do izolacji PUR, nie odspaja się, ani nie odkształca.Jest doskonale odporna na warunki pogodowe oraz skrajne temperatury (zakrespracy od -40°C do 80°C). Posiada dobre właściwości mechaniczne, można jąstosować w miejscach o zwiększonym ruchu pieszych.

TechnologiaPUR i membrana poliuretanowa – hydroizolacja dachu dla wymagających

Szczelność pianki i szczelność membrany daje gwarancjęnieprzeciekania dachu na co najmniej 25 lat (według deklarowanych parametrówminimalnego użytkowania przez producentów). Dodatkowo właściwościtermoizolacyjne chronią budynek mieszkalny przed stratami ciepła. Prawidłowowykonany szereg prac poprzedzających układanie powłok na dachu papowym ma nacelu zapobiegnięcie przed odspajaniem się od podłoża, pękaniem, nadmiernymrozciąganiem i kurczeniem. Przedstawiona termomodernizacja co do zasadynazywana jest renowacjądachu papowego.

Zapraszamy do zadawania pytań drogąelektroniczną biuro@izolowanie.pl lub pod numerem telefonu 504 413 122.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Opracowanie: Zespół Izolowanie.pl