Hydroizolacje przemysłowe to całe spectrum zastosowań materiałów uszczelniających, zabezpieczających i hydrofobowych na powierzchniach elementów konstrukcyjnych w sektorze przemysłowym. Podstawową ochronę hydroizolacyjną stosuje się na obiektach wykonanych z betonu lub stali.

Materiał do hydroizolacji

Podstawowe właściwości

Miejsca zastosowania

Polimocznik

 • jednolita powłoka o grubości 2 mm
 • bez spoin i zakładów
 • elastyczna – rozciągliwość nawet do 600%
 • szybkoschnąca (max.4 sek.)
 • doskonała przyczepność do nieregularnych i regularnych powierzchni konstrukcyjnych
 • Hydrofobowy
 • Wysoki parametr gęstości
 • Szczelny
 • Odporny na ściernie (standardowo nie mniej niż 40% w skali Shore’a)
 • Odporny na promieniowanie UV (zabezpieczony powłoką alifatyczną lub polimocznik aromatyczny nie wymagający zabezpieczenia)
 • Odporny na agresywną chemię organiczną i nieorganiczną według specyfikacji
 • Odporny na czynniki atmosferyczne i środowiskowe
 • Ma zastosowanie jako środek antykorozyjny
 • Dopuszczony do kontaktu z wodą pitną i etanolem
 • Izolacja zbiorników, koryt ściekowych, kanałów, bieżni, separatorów, studzienek
 • Jako powłoka zabezpieczająca przed środowiskiem chemicznym, toksynami i substancjami płynnymi
 • Izolacja zbiorników paliwowych i gazowych
 • Izolacja posadzek przemysłowych
 • Izolacja parkingów wielkopowierzchniowych
 • Izolacja dachów zewnętrznych, w tym dachów przygotowanych pod ogrody zielone
 • Izolacja rurociągów betonowych i stalowych
 • Izolacje w budownictwie drogowo-mostowym
 • Izolacje budowli hydrotechnicznych
 • Izolacje basenów pływackich
 • Izolacje pionowe ścian i fundamentów budynków
 • Antykorozja konstrukcji stalowych

Membrana poliuretanowa

 • Jednolita bezspoinowa powłoka
 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Odporna na promieniowanie UV
 • Odporna na czynniki chemiczne
 • Odporna na „zastaną wodę”
 • Paroprzepuszczalna
 • Prosta aplikacja ręczna
 • Izolacja płytek ceramicznych
 • Izolacja płyt gipsowych i cementowych
 • Zabezpieczenie dla pianek poliuretanowych w systemach dachowych
 • Izolacje łazienek, łaźni
 • Izolacje werand, balkonów, tarasów
 • Izolacje dachów zewnętrznych, w tym renowacje dachów papowych
 • Izolacja membran asfaltowych i EPDM
 • Izolacja zbiorników wszelkiego typu
 • Izolacja parkingów
 • Izolacja platform mostów i morskich
 • Izolacja obiektów sportowych (hale, stadiony)

Żywice epoksydowe

 • Odporne na zarysowania
 • Odporne na ściernie
 • Odporne na czynniki chemiczne
 • Łatwe i szybkie w realizacji aplikacji
 • Przystosowane do nanoszenia w temperaturach od -10°C do +70°C
 • Szeroki zakres odporności temperaturowej
 • Materiał elastyczny i dostosowujący się do powierzchni
 • Nie zawiera wypełniaczy
 • Jako membrana wodoszczelna pod asfaltem na betonowych płytach mostów
 • Jako membrana wodoszczelna na konstrukcjach i powierzchniach betonowych
 • Izolacje parkingów wielkopowierzchniowych
 • Izolacja infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ściekowej
 • Izolacja budowli hydrotechnicznych
 • Izolacja budowli poniżej poziomu gruntu

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne hydroizolacyjne

 • Odporne na wysokie temperatury ≥ +70°C
 • Odporne na zginanie w niskich temperaturach ≤ 0°C
 • Odporne na wodę i wilgoć
 • Szczelne (według norm budowlanych bada się szczelność powłoki przy szczelinie 1 mm. Materiał nadaje się do stosowania jako powłoka chroniąca przed wodą spiętrzającą się, jeżeli nie przepuszcza wody pod ciśnieniem 0,075 MPa przez 72 godz., powłoki chroniące przed wilgocią gruntową i wodą niespiętrzającą się muszą wytrzymać 24 godz.)
 • Zdolne do mostkowania rys – co najmniej 2 mm
 • Odporne na nacisk
 • Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne dachów zewnętrznych, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, ław fundamentowych, fundamentów
 • Izolacje posadzkowe
 • Konserwacja i renowacja obiektów i konstrukcji betonowych
 • Jako warstwy gruntujące i podkładowe pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe

Farby i podkłady

 • doskonała przyczepność do podłoża
 • dobra pigmentacja antykorozyjna
 • uszczelniają izolowaną powierzchnię
 • szybka i łatwa aplikacja
 • elastyczne i dostosowujące się do podłoża
 • możliwość nakładania wielu warstw
 • odporne na promieniowanie UV oraz pozostałe czynniki środowiskowe
 • przyjazne dla środowiska, wodorozcieńczalne
 • Konstrukcje i obiekty wykonane ze stali cynkowej, stali aluminiowej, tynku, żelaza
 • Izolacja starych powłok malarskich i sezonowy ocynk

Główne obszary zastosowań hydroizolacji przemysłowych:

 

 1. Hydroizolacja i antykorozja powierzchni ze stali, betonu, blachy cynkowe, oraz innych metali
 2. Hydroizolacje dachów, tarasów, balkonów
 3. Izolacja zbiorników różnego typu i przeznaczenia
 4. Izolacja mostów i dróg wykonywana na asfalt i konstrukcje betonowe i stalowe
 5. Izolacja nawierzchni parkingów wielkopowierzchniowych
 6. Izolacja budynków przemysłowych (ścian, posadzek, wewnątrz i na zewnątrz)
 7. Izolacja fundamentów, w tym fundamentów osadzonych poniżej poziomu gruntu
 8. Izolacje architektury ogrodowej
 9. Specjalistyczne izolacje w przemyśle utylizacyjnym, energetycznym, paliwowym
 10. Izolacje PPOŻ (izolacje przeciwpożarowe)
20160411_190542
polimocznik
polimocznik