Szczegóły

Zakres prac: Hydroizolacja posadzki oraz tac zbiorników na obiekcie przemysłowym
Miejsce: Brzeg Dolny
Czas realizacji: 6 dni roboczych
Powierzchnia prac: łączna powierzchnia prac 340 m2
Materiały: polimocznik PCC Prodex Crossin Coat AR

primer PCC Prodex Crossin Coat Prime BI

Technologia:
  • przygotowanie podłoża do odpowiedniej przyczepności i nośności
    • oczyszczenie
    • piaskowanie
  • uzupełnienie ubytków i korozji, wyrównywanie spadków / szpachlówki typu PCC
  • nałożenie warstwy gruntującej / primer
  • nałożenie warstwy właściwej hydroizolacji/ polimocznik

O realizacji