31 Lip 2017

Jest i oto druga cześć odpowiedzi na pytania dotyczące izolacji poliuretanami w miejscu budowy. Szanowni Czytelnicy, pamiętajcie, tylko prawidłowa izolacja piankami poliuretanowymi gwarantuje Wasze bezpieczeństwo i komfrot w użytkowaniu budynku. O czym dowiecie się poniżej, w skróconych odpowiedziach na najbardziej niewygodne pytania.

izolacje natryskowe

1. Jakie normy poliuretanowe muszą spełniać wyroby poliuretanowe?

Polskie Normy wprowadzające Europejskie Normy (PN-EN) dotyczące produkcji, wytwarzania oraz przetwarzania in-situ wyrobów poliuretanowych PUR/PIR zostały określone i oznaczone pod symbolami: PN-EN 14315, PN-EN 14318, PN-EN 14319, PN-EN 14320. Koszt zakupu licencji na użytkowanie norm wynosi jednorazowo ok. 600 zł. Aczkolwiek z tego co widzimy na rynku izolacyjnym, mało jest firm, które zapoznało się z wytycznymi gwarantującymi poprawne wykonanie izolacji, jak i jej odbiór.

2. Gdzie, według polskiego prawodawstwa kończy się odpowiedzialność wykonawcy, a gdzie producenta?

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji jest usankcjonowana w kodeksie cywilnym i obligatoryjnie dotyczy wszystkich podmiotów gospodarczych trudniących się dostarczaniem usług z zakresu usług budowlanych i remontowych dla konsumentów indywidualnych. Mówiąc w wielkim skrócie: firmę, która wykonuje izolacje natryskowe obowiązuje 2 letni okres gwarancji i rękojmi od momentu wykonania usługi izolacyjnej. 2 lata! Jest to okres, w trakcje którego należy wykonawcy zgłaszać wszystkie wykryte wady i nieprawidłowości, które skutkują niemożliwością prawidłowego korzystania z wykonanej izolacji. Oczywiście informacji o obowiązującym prawie można szukać na własną rękę w Internecie lub wybrać się po poradę prawną do najbliższej kancelarii, aby rzetelnie przedstawiła zakres aktualnych przepisów prawnych związanych z wykonywaniem usług budowlanych i remontowych. Koszt takiej wyprawy to co najmniej 100 zł za poradę, jednak umiejętność zabezpieczenia się przed ewentualnymi problemami jest więcej niż na wagę złota. Nasuwa się także kolejny wniosek, dlaczego warto wybierać firmy podpisujące z klientem umowę o wykonanie robót lub umów o dzieło/zleceń, wystawiających legalnie faktury oraz udzielających pisemnych gwarancji na wykonane prace. Nasza firma oferuje Państwu dodatkowe zabezpieczenie prawne w postaci pisemnej gwarancji, w której udzielamy rozszerzonego okresu gwarancyjnego na co najmniej 60 miesięcy oraz możliwości przedłużenia gwarancji nawet o kolejne 120 miesięcy. W przypadku zaistnienia problemów w trakcie obowiązywania gwarancji, dokument taki jednoznacznie może posłużyć do wyegzekwowania naprawy lub zwrotu poniesionych nakładów finansowych.

3. Dlaczego udzielane są „dożywotnie” gwarancje?

Przewidywany czas użytkowania materiału określa się w normach . Nie mamy pojęcia dlaczego klientom sprzedaje się „papkę marketingową” pod hasłem „dożywotnie gwarancje”, jednak znamy kilka przyczyn tego zjawiska. Klient nie sprawdzi kodeksu cywilnego obowiązującego w naszym kraju, klient nie przeczyta warunków tej „dożywotniej gwarancji producenta”, która ma jeden konkretny zapis: za wszystkie wykonane prace izolacyjne odpowiada wyłączenie wykonawca, klient nie dostanie żadnego dokumentu, który gwarantuje mu taką odpowiedzialność ze strony wykonawcy. Zawsze zastanawia nas fakt, do jakiego momentu życia obowiązuje ta „dożywotnia gwarancja”: do końca życia prezesa spółki producenta, do końca życia wykonawcy, czy do końca życia samego inwestora? J

4. Jak liczy się parametr oporu cieplnego i dlaczego 15 cm izolacji pianką otwartokomórkową to za mało?

Stawiamy na proste podejście w stosunku do klienta, w szczególności, który swoją obecność w branży budowlanej zaznacza tylko jako inwestor budujący swój własny dom. Dla nas to jest proste, jeśli projekt przewiduje 20 cm ocieplenia wełną, to należy wykonać 20 cm ocieplenia pianą. Standardem powinno być pokrywanie pianką poliuretanową drewnianych krokwi, z uwagi na to, że drewno posiada inny współczynnik przewodzenia ciepła. Jeśli inwestor ma 15 cm krokwie, natrysk powinien zostać wykonany na co najmniej 20 cm, jak ma 18 cm, też powinno to być nie mniej niż 20 cm. Jeśli ma krokwie o wysokości 20 cm, to natrysk powinien wynosić co najmniej 22 cm. A już najlepiej to 25 cm. Umawiając się z wykonawcą na zakładaną grubość, należy pamiętać, że pianka poliuretanowa nie jest system ocieplenia, który zachowuje idealnie gładką powierzchnię. Statystycznie na całej ocieplonej powierzchni poddasza powinno być nie mniej niż 20 cm ocieplenia. To znaczy, że dopuszczalne jest, że w niektórych miejscach ocielenie faktycznie może wynosić np. 17 cm, albo 24 cm. Opór cieplny warstwy izolacji liczy się ze wzoru (najprościej pisząc): grubość warstwy materiału przez lamdę materiału. Dla przykładu: 0,20 m / λ 0,036. Jest to jeden z ważniejszych parametrów jaki się oblicza przy projektowaniu układu warstw izolacyjnych. Im większy opór, tym lepiej zaizolowany dom. Im grubsza warstwa, lub materiał o jeszcze niższym współczynniku przewodzenia ciepła, tym mniejsze wydatki na ogrzewanie wewnątrz budynku. Proste? J

5. Czy więźba może zgnić?

Czy więźba może gnić? Oczywiście, że może. Mokre lub zawilgocone drewno, brak lub źle dobrany impregnat, nierównomierne wykonanie impregnacji. Niebezpiecznym staje się też wybór błędnie dobranej izolacji poliuretanowej. Przy założeniu, że więźba jest wykonana z drewna, legary z drewna, a poddasze jest dodatkowo odeskowane, jednak z zaznaczeniem, że na deskowaniu nie została położona membrana Paroprzepuszczalna, tylko np. blacho dachówka albo pokrycie bitumiczne, nie można wykonać ocieplenia wyłącznie pianką poliuretanową otwartokomórkową. Idziemy o zakład, że drewno zawilgotnie, pojawią się grzyby i pleśnie. Gwoździem do trumny jest jednak brak wentylacji. To właśnie ona gwarantuje prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz poddasza.

6. Dlaczego tak ważna jest prawidłowo wykonana wentylacja?

Prawidłowo wykonana wentylacja mechaniczna gwarantuje dostarczenie optymalnej ilości świeżego powietrza do budynku i usuwanie z niego powietrza zanieczyszczonego. W odróżnieniu od wentylacji grawitacyjnej, mechaniczna charakteryzuje się możliwością regulacji ilości powietrza dostarczanego do budynku bez względu na zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz możliwością regulacji intensywności nawiewu. System wentylacji mechanicznej pozwala zastosować odzysk ciepła, co przekłada się na zmniejszenie kosztów ogrzewania i zdecydowanie poprawia jakość powietrza i komfort życia. Tym samym pozwala budynkowi oddychać, co zapobiega tworzeniu się zawilgoceń, w konsekwencji prowadzących do powstawania i namnożenia grzybów i pleśni w strukturach konstrukcji budynku.

7. Gdzie mogą występować mostki termiczne po wykonaniu izolacji?

Nawet najlepiej wykonana izolacja poliuretanowa jest narażona na możliwość pojawienia się mostków termicznych. Niemożliwe co? Przecież każdy reklamuje piankę poliuretanową jako bezszwową, jednolitą powłokę izolacyjną, która wyeliminowuje mostki termiczne. Prawda okazuje się zgoła inna jeśli nie posiada się odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Numerem uno jest brak izolacji pianką poliuretanową za murłatą. No właśnie po co tam psikać piankę jak i tak inwestor tego nie zauważy? Ano właśnie, mijaki się zdarzają, ale z premedytacją nie można nie wypełnić pustki między murłatą a łączeniem z dachem i izolacją zewnętrzną. Ostatnie krokwie często są montowane tak, że do ściany szczytowej zostaje odstęp zaledwie kilku centymetrów. Tam też należy uzupełnić izolację natryskiem pianki poliuretanowej. Kiedy układamy powłokę na poddasze, a na przykład wzdłuż krokwi są ułożone instalacje (rury wentylacyjne, peszle z kablami elektrycznymi) także należy solidnie pustki między przewodami wypełnić i nanieść grubszą warstwę powłoki. Widzieliśmy już przypadki montowania rur pe/pp o średnicy większej niż 10 cm wzdłuż krokwi. Taka rura to mostek termiczny. Jest kilka rozwiązań, aby rura wykonana z innego tworzywa z pustką w środku nie stanowiła przeszkody w prawidłowym wykonaniu izolacji. Albo ją obniżymy poniżej ocieplenia, albo nałożymy grubszą warstwę pianki. Przedstawione przykłady to zaledwie kilka możliwości niedbałości i niewiedzy. Pomimo odpowiedniej struktury fizycznej pianki poliuretanowej istnieje ryzyko wystąpienia mostków termicznych, jednak precyzyjnie wykonane ocieplenie przez doświadczonego operatora skutecznie przeciwdziała takich sytuacjom.

8. Dlaczego nie wolno przebywać w pomieszczeniach, gdzie wykonuje się izolację?

Ta odpowiedź nasuwa się sama: nie wolno przebywać w pomieszczeniach, w których wykonuje się izolacje natryskowe, ani w pobliżu izolowanych miejsc/powierzchni, bez specjalistycznego zabezpieczenia w postaci ubioru ochronnego oraz pełno twarzowej maski przeciwpyłowej, a już najlepiej to takiej z bezpośrednim dopływem czystego powietrza. Izolacja natryskowe in-situ to bardzo gwałtowne, o dużej energii reakcje chemiczne, którym towarzyszy wydzielanie niebezpiecznych substancji lotnych, czyli gazów.

9. Jaki jest wpływ na zdrowie związków chemicznych wydzielających się w trakcie wykonywania izolacji oraz po jej zakończeniu?

Związki chemiczne wydzielające się podczas wykonywani izolacji poliuretanowej to gazy, które bezpośrednio mogą wpływać na zdrowie człowieka. Ekspozycja na piankę poliuretanową objawia się następującymi objawami: podrażnienia skóry, podrażnienia nosa, oczu i gardła, bóle głowy, problemy z oddychaniem, uszkodzenia płuc, a nawet astma. Przebywanie w pomieszczeniu gdzie wykonywana jest izolacja poliuretanowa bez stosowych okryć ochronnych może skutkować poparzeniem gałek ocznych, poparzeniem krtani, a opadający był może powodować zaczerwienienia na skórze. Po każdej aplikacji wewnątrz budynku, zalecane jest wietrzenie pomieszczeń przez nie mniej niż 48 godzin. Co do możliwości dalszego ulatniania gazów niebezpiecznych dla człowieka po wykonaniu aplikacji, to istnieje takie ryzyko, ale tylko przy błędnie przetworzonym poliuretanie. Piszemy o tym szczerze. Należy mieć po pierwsze sprawną certyfikowaną maszynę, która podaje wyłącznie prawidłową ilość substancji izocyjanianu i poliolu; po drugie: przebadane produkty poliuretanowe sprawdzonych producentów; po trzecie: nie wykonywać żadnych podejrzanych praktyk typu dolewanie wody, przelewanie komponentów różnych producentów, dodawanie innych substancji mających poprawić wydajność, a niekoniecznie skład surowców. Po czwarte: doszkolić się po względem przetwarzania poliuretanów na miejscu budowy. Prawidłowo zamknięta reakcja chemiczna, a więc gotowa powłoka izolacyjna jest obojętna na organizm człowieka i nie zagraża jest życiu lub zdrowiu.

10. Czy maszyna, którą wykonuje się aplikację jest renomowanego producenta i posiada wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty?

Ważne, aby maszyna którą wykonuje się natrysk PUR była certyfikowana. A co to znaczy? To znaczy, że maszyna którą wykonywany jest natrysk spełnia wymagania stawiane przez normy europejskie dotyczące urządzeń przetwarzających poliuretany in-situ w miejscu budowy. Certyfikacja CE wraz z deklaracją właściwości użytkowych producenta to określenie jasno wytyczonych przez prawo regulacji jakie agregat natryskujący ma posiadać specyfikację, w jaki sposób ma działać. To pewność, że jest odpowiednio skonstruowana i przystosowana do pracy, zapewniając tym samym bezpieczeństwo osobom pracującym z maszyną jak i osobom postronnym. Certyfikowane urządzenia sprawdzonych producentów specjalizujących się w produkcji agregatów natryskujących pozwalają na dokładne wymierzenie ilości składników, które następnie mieszają się w komorze mieszania w pistolecie i są bezpośrednio aplikowane na powierzchnie w postaci jednorodnej substancji. W przypadku uszkodzenia elementu maszyny np. pomp, użytkownik agregatu jest natychmiast poinformowany, a jego praca nie może być dalej wykonywana. Błędna ilość podawanych składników, będzie się wiązała z niepoprawną reakcją chemiczną, która skutkuje zanieczyszczeniem powłoki izolacyjnej.

Część pierwsza znajduje się pod adresem: http://izolowanie.pl/10-przykazan-wykonania-prawidlowej-izolacji/