Hydorizolacja posadzki i tac po zbiornikami

Inwestor: PCC Rokita S.A.

Generalny Wykonawca: Demetrix Sp. z o.o. Sp.K.

izolacja zbiornika tacy zbiornika