11 Kwi 2018

Synthesia Internacional S.L.U. to hiszpańska spółka zajmująca się produkcją i dostarczaniem na europejski rynek wysokiej klasy poliuretanów służących wykonywania izolacji in-situ w branży budownictwa.

Każda z pianek poliuretanowych oferowanych przez Synthesia Internacional posiada aprobatę CE i spełnia normę PN-EN-14315-1* oraz są wywarzane zgodnie z normą ISO 9001. Prawidłowo wykonana izolacja natryskowa, zgodnie z zastosowaniem zaleceń zawartych w normie PN-EN-14315-2**, gwarantuje osiągnięcie najlepszych parametrów izolacji oraz utrzymaniu stabilności chemicznej i fizycznej na dożywotni okres użytkowania.

Pianki poliuretanowe Synthesia Internacional cechuje idealna homogeniczność struktury pianek, brak zapachu utrzymującego się po realizacji izolacji oraz parametry gęstości i współczynnika przenikania ciepła λ, które odpowiadają za doskonałe właściwości termoizolacyjne i dźwiękoszczelne. Pianki poliuretanowe otwartokomórkowe dedykowane są do wykonywania izolacji poddaszy użytkowych i nieużytkowych, stropodachów wentylowanych, stropów i podłóg na legarach, sufitów podwieszanych, lekkich ścian wewnętrznych. Pianki poliuretanowe zamkniętokomórkowe przeznaczone są do izolacji obiektów budowlanych od strony zewnętrznej jak powierzchnie  dachów płaskich (mieszkalnych i przemysłowych), silosy betonowe, zbiorniki, fundamenty, ściany zewnętrzne. Izolacje wewnątrz budynków pianką zamkniętokomórkową sprawdzają się w budynkach gospodarczych i inwentarskich, magazynach, halach produkcyjnych (murowanych jak i wykonanych z blachy falistej). Pianki poliuretanowe nadają się również do wykonania hydroizolacji  i termoizolacji na statkach czy pakach samochodów dostawczych.

Główne zalety pianek poliuretanowych Synthesia Internacional:

  • Niski współczynnik przewodzenia ciepła – izolacja termiczna wysokiej jakości
  • Pianki poliuretanowe samogasnące o przebadanej klasie palności E
  • Zdolność do pochłaniania dźwięków – izolacja akustyczna
  • Odporność biologiczna na grzyby, pleśnie
  • Stabilność chemiczna i parametrowa
Dodatkowo pianki zamkniętkomórkowe posiadają:
  • Sprężystość i wytrzymałość mechaniczna
  • Wodoodporność – są materiałem hydroizolacyjnym
Nazwa Opis Gęstość Współczynnik przewodzenia ciepła λ Reakcja na ogień  (norma PN-EN 13501)
Synthesia Poliuretan Spray S-OC-008E Pianka poliuretanowa otwartokomórkowa; główny obszar zastosowania to ocieplenia poddaszy, stropów, ścian domków szkieletowych, izolacje termiczne, izolacje akustyczne 7-9 kg/m3 0,036 W/mK E
Synthesia Poliuretan Spray S-303-E-W Pianka poliuretanowa zamkniętkomórkowa; główny obszar zastosowania to izolacje poddaszy, ścian, stropów, izolacje w budynkach gospodarczych, izolacje pod wylewki 33-43 kg/m3 0,0217 W/mK E
Synthesia Poliuretan Spray S-353E-W Pianka poliuretanowa zamknięto komórkowa o zwiększonej stabilności wymiarowej; główny obszar zastosowania to dachy zewnętrze o małym natężeniu ruchu, zbiorniki, chłodnie 38-48 kg/m3 0,0214 W/mK E

 

Synthesia Poliuretan Spray S-403E-W Pianka poliuretanowa zamkniętkomórkowa;

Główny obszar zastosowań to dachy zewnętrze, ściany zewnętrzne, podłogi wymagające wysokiego paramteru nośności

43-53 kg/m3 0,02200 W/mK E
Synthesia Poliuretan Spray S-503E-W Pianka poliuretanowa zamkniętkomórkowa; główny obszar zastosowań to przemysłowe duże dachy zewnętrzne 50-60 kg/m3 0,0225 W/mK E

Deklaracje właściwości użytkowych pianek poliuretanowych do pobrania:

Synthesia Poliuretan Spray S-OC-008E

Synthesia Poliuretan Spray S-303E-W

Synthesia Poliuretan Spray S-353E-W

Synthesia Poliuretan Spray S-403E-W

Synthesia Poliuretan Spray S-503E-W

Informacja o normach:

*PN-EN 14315-1:2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ — Część 1: Specyfikacja systemu natrysku sztywnej pianki przed zastosowaniem; Zakres: Opisano wymagania dotyczące wyrobów ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) formowanych in situ przeznaczonych do stosowania na ścianach, stropach, dachach, podłogach podniesionych. Wyroby PUR zawierają wyroby poliizocjanurowe (PIR). Opisano charakterystyki wyrobu i podano procedury badania, znakowania i etykietowania oraz zasady oceny zgodności. Nie określono wymaganego poziomu wszystkich właściwości, które powinny być osiągnięte przez wyrób do wykazania przydatności do stosowania w konkretnym zastosowaniu. Wymagane poziomy można znaleźć w przepisach prawnych lub normach niesprzecznych

**PN-EN 14315-2:2013

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) i pianki poliizocyjanurowej (PIR) formowane natryskowo in situ — Część 2: Specyfikacja zastosowanych wyrobów izolacyjnych; Zakres: Opisano wymagania dotyczące wyrobów ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) formowanych in situ oraz wyrobów z pianki poliizocjanurowej (PIR) przeznaczonych do stosowania na ścianach, stropach, dachach, podłogach podniesionych. Określono sprawdzenia i metody badań stosowane przy deklaracji przez instalatora wyrobu. Nie określono wymaganego poziomu wszystkich właściwości, które powinny być osiągnięte przez wyrób do wykazania przydatności do stosowania w konkretnym zastosowaniu. Wymagane poziomy można znaleźć w przepisach prawnych lub normach niesprzecznych

Źródło wiedzy:

Strona główna Grupy Synthesia Espaniola SA

Strona główna Synthesia Internacional S.L.U.

Polska strona Synthesia Internacional S.L.U.

Opublikuj komentarz