Termowizja

Wyznaczenie poziomu nieszczelności powietrznej budynków to jeden z niezbędnych kroków do wyznaczenia możliwości dalszego zmniejszenia zapotrzebowania budynku na ciepło zimą i chłodzenie latem. Jest to krok niezbędny do umożliwienia skutecznego obniżenia kosztów ogrzewania i chłodzenia w budynkach, a co za tym idzie skontrolowania jakości prac wykonanych przez firmy budowlane i instalacyjne.

Zaleca się przeprowadzenie badania na etapie „wykańczania”. Wyłapane nieszczelności na wstępnym etapie są tańsze w naprawie niż przy oddawanym do użytkowania budynku. Sam test szczelności i certyfikat szczelności można wystawić dla oddawanego budynku, w którym nieszczelności zostały naprawione na etapie budowy.

Blower door

Aby mieć pewność, że nasz dom jest właściwie chroniony przed utratą  ciepła, należy precyzyjnie zlokalizować wszelkie szpary i miejsca ubytków w zewnętrznej strukturze budynku. W tym celu stosuje się nowoczesny pomiar szczelności Blower Door.

W wielu krajach Europejskich, i krajów Skandynawskich, dostrzeżono opłacalność przeprowadzenia takiego testu do możliwości lokalizacji i usunięcia nieszczelności, wprowadzając test „Blower Door” jako obowiązkowy dla uzyskania dokumentu odbioru budynku.