11 Kwi 2018
izolacja zbiorników betonowych oczyszczalnie

HYDROIZOLACJA I ANTYKOROZJA INFRASTRUKTURY WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ I ŚCIEKOWEJ

-MEMBRANY POLIURETANOWE-

-POLIMOCZNIK-

-ŻYWICE EPOKSYDOWE-

Hydroizolacja i zabezpieczenie antykorozyjne infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Materiały dobierane do wykonania powłoki izolacyjnej muszą spełniać odpowiednie kryteria odporności i wytrzymałości. Wybór dobrej jakości powłoki nastarcza inwestorom wielu problemów i komplikacji przy dalszej eksploatacji sieci i obiektów hydrotechnicznych. Fachowa wiedza na temat ochrony infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej jest zdobywana w ciągu wielu lat pracy i musi być na bieżąco uzupełniania, dotyczy to zarówno projektantów jak i wykonawców oraz samych inwestorów.

ANTYKOROZJA

Podstawową funkcją powłoki antykorozyjnej jest permanentne zabezpieczenie powierzchni przed warunkami atmosferycznymi i środowiskowymi. Głównym zadaniem działań antykorozyjnych jest ochrona przed szkodliwą penetracją wody, ścieków, zanieczyszczeń, chemii organicznej i nieorganicznej , w tym kwasów i zasad w wysokich stężeniach oraz osłona przed postępującymi procesami fizycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

HYDROIZOLACJA

Hydroizolacje w sektorze wodno-kanalizacyjnym to całe spectrum zastosowań materiałów uszczelniających, zabezpieczających i hydrofobowych. Podstawową ochronę hydroizolacyjną stosuje się na obiektach wykonanych z betonu lub stali, w szczególności na powierzchniach osadowników, pompowni, przepompowni oraz wszelkiego typu i przeznaczenia zbiorników.

POLIMOCZNIK

Wysokojakościowe hydroizolacje są wykonywane przy użyciu elastomerów polimocznikowych. Polimocznik to materiał o doskonałej przyczepności do dowolnego podłoża konstrukcyjnego – betonu lub stali – o dużej wytrzymałości, rozciągliwości i odporności mechanicznej. Powłoki polimocznikowe zabezpieczają i gruntownie hydroizolują wszystkie elementy konstrukcyjne. Chronią powierzchnię nadając jej właściwości antypoślizgowych, antykorozyjnych oraz zapobiegają zjawisku utleniania. Polimocznik jest materiałem o podwyższonej trwałości i odporności chemicznej. Główną zaletą jest szybka utwardzalność, która skraca czas wyłączenia izolowanego obiektu z eksploatacji.

 • Jednolita powłoka nakładana natryskowo
 • Bez spoin i zakładów
 • Szybkoschnąca – utwardzenie do kilku sekund
 • Doskonała przyczepność do nieregularnych i regularnych powierzchni konstrukcji, nawet o dużym stopniu zarysowania
 • Powłoka hydrofobowa
 • Odporna na ścieranie i pęknięcia
 • Odporna na promieniowanie UV (zabezpieczona powłoką alifatyczną lub polimocznik aromatyczny nie wymagający zabezpieczenia)
 • Odporna na agresywną chemię organiczną i nieorganiczną według specyfikacji
 • Odporna na czynniki atmosferyczne i środowiskowe
 • 100% zawartość cząstek stałych – w tym >85% grup mocznikowych
 • Brak katalizatorów – metali ciężkich
 • Brak plastyfikatorów
 • Ma zastosowanie jako środek antykorozyjny
 • Dostępne podkłady gruntujące do każdego rodzaju powierzchni
Właściwości Wyniki
Gęstość w 23 ºC 1.100 kg/m³
Wydłużenie przy zerwaniu w  23 ºC >350%
Wytrzymałość na rozciągnie  w 23 ºC >17 MPa po 10 dniach
Twardość (Shore A) w 23ºC >90
Twardość (Shore D) w 23ºC >50
Minimalny przewidywalny okres użytkowania (EOTA i BBA) W3: 25 lat przy 1,4 mm minimalnej grubości
Strefa klimatyczna S (ciężkie warunki klimatyczne, klimat surowy)
Temperatura powierzchni -20 ºC~90 ºC
Odporność na dyfuzję pary wodnej µ=2.279
Dyfuzja pary wodnej 14g/(m²/dzień)
Obciążenia użytkowe P4 (dachy zielone, ciężko obciążone)
Nachylenie dachu S1~S4,zero nachylenia
Właściwości w warunkach działania ognia zewnętrznego Class. Broof ((t1)+t4)
Reakcja na ogień Euroclass E
Czas wiązania w 23 ºC ±5 sekund
Czas utwardzenia w 23 ºC 10 sekund~48 godzin
Ciało stałe (zero lotnych związków organicznych) 100%
Odporność chemiczna Odporność na wiele substacji, szczegółowe tabele dostępne u konsultantów technicznych
Opór cieplny -40 ºC ~ +140 ºC
Siła łamania at 23ºC 48 kN/m (±3)
Brak interreakcji z wodą pitną Potwierdzone
Brak interreakcji z etanolem (20%) Potwierdzone

MEMBRANY POLIURETANOWE

Ciekłe membrany poliuretanowe wyznaczają nowe trendy w projektowaniu i wykonawstwie wytrzymałych i odpornych mechanicznie oraz chemicznie powłok mających zastosowanie jako izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Jednoskładnikowa membrana z żywicy poliuretanowej tworzy elastyczną i bezszwową powłokę o wysokiej odporności UV, dopasowującą się do niemal każdego rodzaju podłoża. Jest systemem hydroizolacyjnym przeznaczonym dla zabezpieczenia nowych dachów płaskich oraz renowacji zużytych pokryć dachowych, w szczególności wykonanych z papy bitumicznej oraz blachy stalowej i trapezowej. Ich szerokie spektrum zastosowań w budownictwie jest wykorzystywane w izolacji tarasów, balkonów, wielkopowierzchniowych parkingów, fundamentów i piwnic, ścian, zbiorników stalowych i betonowych oraz basenów.

 • Jednolita bezspoinowa powłoka
 • Czas żelowania niezależnie od warunków pogodowych i wilgotności – 30 sekund
 • Odporna na czynniki atmosferyczne
 • Odporna na promieniowanie UV
 • Odporna na czynniki chemiczne
 • Wodoodporna
 • Paroprzepuszczalna
 • Prosta aplikacja ręczna
Właściwości Wynik
Twardość Shore A +/-50
Temperatura użytkowa -40 do 80 ºC
Maksymalny szok termiczny  (krótkotrwały) 200 ºC
Twardość Shore A 70
Suchość na dotyk w temp. 25 ºC oraz przy wilgotności względnej 55% Minimalnie 30 min, maksymalnie 6 godzin
Pełne utwardzenie 24 godziny
Wydłużenie w temp. 23 ºC >600%
Wydłużenie w temp. -25 ºC 450%
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu w temp. 23 ºC 5,5 (N/mm2)
Przyczepność do betonu >2 (N/mm2)

ŻYWICE EPOKSYDOWE

Posadzki wykonane z żywic epoksydowych sprawdzają się w obiektach takich jak hale, magazyny, pomieszczenia gospodarcze, kotłownie, korytarze, trakty przeznaczone dla ruchu pieszego i kołowego, parkingi wewnętrzne oraz garaże narażone na wzmożony ruch pojazdów.  Zabezpieczają beton przed pyleniem. Cechuje je wysoka odporność na agresywne środowisko chemiczne, w tym smary, oleje, rozpuszczalniki, kwasy oraz zasady . Posadzki epoksydowe są bardziej wytrzymałe na uderzenia , nacisk i ścieranie. Doskonała ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi zapewnia nienaruszalność powłoki izolacyjnej nawet pod intensywnym ruchem wózków widłowych. Posadzek epoksydowych się nie konserwuje. Nie wymagają one dodatkowych lakierów oraz impregnatów. Aplikacji systemów żywicznych można dokonywać na beton oraz zużyte powłoki żywiczne, asfalt, stal, zaolejone podłoża, świeży beton i wilgotne podłoża, a także płytki czy beton zacierany mechanicznie.

 • Odporne na zarysowania
 • Odporne na ściernie
 • Odporne na czynniki chemiczne
 • Łatwe i szybkie w realizacji aplikacji
 • Przystosowane do nanoszenia w temperaturach od -10°C do +70°C
 • Szeroki zakres odporności temperaturowej
 • Materiał elastyczny i dostosowujący się do powierzchni
 • Nie zawiera wypełniaczy
Właściwości Wynik
Twardość Shore A >95
Maks. temp. szokowa  (krótki kontakt) 150 ºC
Możliwość obciążenia lekkim ruchem (25°C) & 55% RH 24 h
Wysokie obciążenie ruchem 7 dni
Siła przylegania do betonu >3  Ν/mm2
Siła kompresji >50  Ν/mm2
Skurcz 0%
Odporność na kwasy, rozpuszczalniki, smary Doskonała

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Hydroizolacja i antykorozja infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i ściekowej

 1. Izolacja koryt ściekowych, kanałów odpływowych, separatorów, kolektorów, studzienek, bieżni osadowników, pompowni, przepompowni
 2. Izolacja zbiorników i zasobników na wodę pitną, studzienek ściekowych, basenów fluktuacyjnych, odstojników filtracyjnych
 3. Izolacja rurociągów ze stali i betonu, izolacja łączeń
 4. Izolacje zbiorników betonowych, asfaltobetonowych i stalowych
 5. Izolacja basenów napowietrzających, stawów do przemywania ścieków, stacji wyporowych, digestory – basenów do rozcieńczania ścieków
 6. Izolacja basenów do gromadzenia zanieczyszczeń, zbiorników ściekowych
 7. Izolacje zbiorników typu PIX, tac wychwytujących, wanien zabezpieczających
 8. Izolacje silosów wodnych
 9. Izolacja tuneli i rowów melioracyjnych
 10. Izolacje na obiektach hydrologicznych typu zapory wodne, jazy, śluzy wodne, wały przeciwpowodziowe

Izolacje w budynkach administracyjnych i obiektach przynależnych:

 1. Izolacja posadzek, traktów pieszych
 2. Izolacje parkingów naziemnych i podziemnych
 3. Izolacje fundamentów,
 4. Izolacje dachów, w tym wykonanych w systemach PUR
 5. Renowacje dachów z pokryciem bitumicznym
 6. Izolacje membran asfaltowych i EPDM
 7. Izolacje łazienek, łaźni, płytek ceramicznych

Royal Therm to innowacyjne podejście do szeroko pojętej izolacji budynków mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej oraz specjalistycznych obiektów budowlanych.

Dzięki stosownym technologiom, koszty materiałów oraz czas aplikacji został maksymalnie zminimalizowany, bez jakiegokolwiek uszczerbku na jakości końcowej powłoki. Wartością nadrzędną jest zadowolenie Inwestora, dlatego nie tylko przedstawiamy określone rozwiązania, ale także służymy fachowym doradztwem na każdym etapie prac. Od analizy technicznej obiektu, doboru dostosowanego system przez pomoc podczas planowania i kosztorysowania inwestycji oraz wykonania właściwych prac izolacyjnych. Zajmujemy się również dalszym utrzymywaniem i konserwacją wybranego systemu wraz z przeglądami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi.

Oferta usług izolacyjnych jest skierowana do przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji, inżynierii komunalnej oraz pozostałych podmiotów odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową.