Stawiając sobie za cel rzetelną i uczciwą obsługę Klienta przedstawiamy Państwu nasze zasady działania. Program obejmuje najważniejsze zasady profesjonalnego wykonania usług izolacyjnych i ociepleniowych.

Royal znaczy królewski, therm to jednostka ciepła. Royal Therm to unikatowe połączenie systemu efektywnych i skutecznych izolacji z relatywnie dostosowana ceną do rynku usług izolacyjnych. Nasza pasja do poszerzania wiedzy i kompetencji przerodziła się w ciągły rozwój usług o kolejne systemy i technologie izolacyjne. Kładziemy nacisk na szkolenia kadry pracowniczej i zarządzającej. Rozwijamy nasze zainteresowania związane z pracą w branży budowlanej.

R – responsibility (ang. odpowiedzialność) dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów udzielając długookresowych gwarancji. standardowa gwarancja na użyteczność pianek poliuretanowych wynosi 20 lat. Royal Therm dodatkowo udziela gwarancji na wykonane usługi izolacyjne na okres 60 miesięcy, licząc od daty wykonania izolacji. Ponadto istnieje możliwość przedłużenia gwarancji i rękojmi o kolejne 60 miesięcy po dokonaniu serwisu warstwy izolacyjnej przed końcem podstawowego okresu gwarancyjnego. Nikt na polskim rynku izolacyjnym nie dostarcza rozwiązań z tak długim okresem gwarancyjnym!

O – observance (ang. przestrzeganie) przestrzegamy obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o prawie budowlanym. Pracujemy wyłącznie na materiałach izolacyjnych spełniających wymagania i normy obowiązujące na terenie naszego kraju. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort inwestora dostarczając wszystkie należne atesty i aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodności. Przestrzegamy również zapisów z kodeksu prawa pracy, szanujemy pracę własną oraz swoich pracowników. Realizujemy świadczenia pracownicze wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stawiamy na wykwalifikowany i doświadczony personel reprezentujący wysoki poziom kultury osobistej. Dotrzymujemy ustalonych terminów i respektujemy wybory inwestora. Nie uciekamy sie do fałszywych stwierdzeń na temat funkcjonalności i użyteczności pianek poliuretanowych i polimoczników. Sumienność w wykonywaniu usług oraz dotrzymywanie ustalonych warunków współpracy to nasz priorytet w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Y – yield of investment (ang. dochód z inwestycji) wychodzimy z założenia, że każdy wydatek przeznaczony na budowę obiektu mieszkalnego czy komercyjnego powinien być wydatkiem na nowoczesne i energooszczędne materiały budowlane. Dla nas ocieplenie budynku nie jest kosztem – jest inwestycją w zmniejszenie stałych opłat za użytkowanie i utrzymanie naszej przestrzeni budowlanej. Dokładamy wszelkich starań, aby dobrać odpowiednie materiały izolacyjne dostosowane do możliwości finansowych inwestora. Przekonujemy, że straty ciepła można wyeliminować całkowicie w newralgicznych miejscach budynku.

A – accurancy (ang. dokładność) dokładność w wykonywaniu naszych usług równa się zachowaniu szczelności każdej realizowanej przez nas izolacji. Dokładnie zabezpieczamy powierzchnię izolowaną przed rozpryskiem piany na pozostałe elementy konstrukcyjne, dbamy również o zabezpieczenie naszych pracowników przed skutkami pracy z materiałami niebezpiecznymi. Pragniemy przypomnieć, że sama reakcja wzrostu pianki poliuretanowej jest reakcją silnie chemiczną i przy aplikacji należy zachować szczególną ostrożność, aby nie narazić zdrowia na zatrucia lub oparzenia. Jednak po zakończeniu reakcji piana poliuretanowa jest obojętna dla zdrowia człowieka, nie powoduje reakcji alergicznych i nie wpływa na rozwój chorób cywilizacyjnych.

L – leadership (ang. przywództwo) wytyczamy nowe kierunki w izolacjach termicznych i hydroizolacjach. Stawiamy na sprawdzone i ekologiczne technologie, szukamy nowych rozwiązań izolacyjnych, poszerzamy gamę używanych przez nas materiałów. Troszczymy się o naszych klientów i stawiamy na wysoka jakość usług. Jesteśmy lojalni wobec kontrahentów, nie wchodzimy w drogę konkurencji. Stawiamy na własną ścieżkę rozwoju i pozyskiwania klientów. Mamy innowacyjne sposoby wprowadzia inwestorów w świat poliuretanów, przy czym za wszelką cenę nie dyskredytujemy innych rozwiązań izolacyjnych