Antykorozja stali

Zabezpieczamy powierzchnie stalowe, w tym ocynkowane w systemach PPOŻ.